• Home
  • /
  • Tag Archives:  สาระน่ารู้วันปีใหม่ไทย

สาระน่ารู้ของ “วันขึ้นปีใหม่ไทย”

ไม่ทันไรก็ผ่านพ้นกันไปอีกปีสำหรับปี 2562 และจะเห็นได้ว่าช่วงนี้มีหลายๆคู่รักในภูเก็ตได้จูงมือเข้าสู่ประตูวิวาห์กันไปหลายคู่ ตลอดจนช่วงขึ้นปีใหม่นี้ ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งฤกษ์งามยามดีที่เหมาะสำหรับใช้ในการจัดงานแต่งงาน ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีหลายคู่บ่าวสาวได้เลือกใช้ช่วงปลายปีและต้นปีในการจัดงานแต่งงาน แต่คุณรู้ไหมว่า “วันปีใหม่” มีความเป็นมาอย่างไร แล้วทำไมจึงถือเป็นฤกษ์ดี วันนี้จึงนำสาระน่ารู้นี้มาฝากกัน! ความหมายของวันขึ้นปีใหม่ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคำว่า “ปี” ไว้ดังนี้ ปี หมายถึง เวลา ชั่วโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครั้งหนึ่งราว 365 วัน เป็นเวลา 12 เดือนตามสุริยคติ ประวัติความเป็นมาวันปีใหม่ไทย ในอดีตวันขึ้นปีใหม่ของไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงมาแล้ว 4 ครั้ง คือ ครั้งแรก ถือเอาวันแรม 1 ค่ำ เดือนอ้าย เป็นวันขึ้นปีใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับคติแห่งพระพุทธศาสนา ที่ถือช่วงเหมันต์หรือหน้าหนาวเป็นการเริ่มต้นปี ซึ่งตรงกับเดือนมกราคม ครั้งที่สอง กำหนดให้วันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ตามคติพราหมณ์ ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์ในเดือนเมษายนนั่นเอง แต่การกำหนดวันขึ้นปีใหม่ใน 2 ครั้งนี้ ถือเอาทางจันทรคติเป็นหลัก ต่อมาได้ถือเอาทางสุริยคติแทน โดย ครั้งที่สาม…