• Home
  • /
  • Tag Archives:  แต่งงานในภูเก็ต
Wedding in Phuket, ปัญหางานแต่งงาน, แต่งงานในภูเก็ต

6 ปัญหาในงานแต่งงานที่คู่บ่าวสาวควรระวัง

พิธีแต่งงานเป็นพิธีที่สำคัญที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งในชีวิต ทำให้คู่บ่าวสาวหลายคนจึงต้องการทำให้วันสำคัญออกมาสมบูรณ์มากที่สุด และเชื่อว่าคู่บ่าวสาวต้องจัดการและวางแผนสำหรับงานแต่งงานไว้เป็นอย่างดี แต่ก็อาจหลงลืมสิ่งสำคัญบางอย่างไป อาจทำให้เกิดความไม่ราบรื่นภายในงานได้ วันนี้เราจึงรวบรวมปัญหาที่คุณพบเจอในงานแต่งพร้อมทางแก้มาฝากกัน ! คู่บ่าวสาวมีความชอบไม่เหมือนกัน เพราะงานแต่งงานไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียว จึงไม่แปลกที่คู่บ่าวสาวจะมีความชอบและความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้นหากเกิดปัญหานี้ขึ้น ทั้งสองฝ่ายจะต้องใจเย็นๆ แล้วคุยกันอย่างประนีประนอม แล้วพบกันคนละครึ่งทางจะดีที่สุด เพื่อให้วันงานสำคัญออกมาเต็มไปด้วยไอเดียที่มาจากความสุขของคุณทั้งคู่ ความคิดเห็นไม่ตรงกับผู้ใหญ่ เนื่องจากวันแต่งงานเป็นวันสำคัญ คุณพ่อ คุณแม่ และญาติผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายก็อยากให้ทุกอย่างออกมาดีที่สุดเหมือนกัน ดังนั้นจึงอาจจะมีความคิดเห็นบางอย่างที่ขัดแย้งกัน ซึ่งการแก้ปัญหานั่นก็คือการรักษาน้ำใจซึ่งกันและกัน โดยการพบกันคนละครึ่งทาง อย่างพิธีที่มีความเป็นมงคลก็ให้ตามใจผู้ใหญ่ไป ซึ่งมักจะเป็นงานพิธีในตอนเช้า เช่น พิธียกน้ำชา พิธีสงฆ์ เป็นต้น ส่วนงานตอนเย็นที่เป็นส่วนของงานเลี้ยงก็อาจหาวิธีการพูดคุยกับท่านถึงสิ่งที่ต้องการเพื่อหาบทสรุปที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย งบประมาณบานปลาย เนื่องจากบ่าวสาวหลายคู่ก็มีภาพงานแต่งงานที่ต้องการอยู่แล้ว ทำให้อยากได้อะไรหลายๆอย่างเพื่อนำเข้ามาประกอบในวันงาน โดยไม่ทันได้คำนึงถึงงบประมาณที่วางไว้ ซึ่งถ้าหากไม่อยากให้ปัญหาเรื่องงบการเงินเกิดขึ้น ควรจัดการวางแผนงานแต่งงานให้รัดกุม สิ่งไหนที่ทั้งคู่มองว่าไม่จำเป็น สามารถเอาออกได้ก็เป็นผลดี การ์ดแต่งงานและของชำร่วยไม่พอ บ่าวสาวบางคู่อาจจะสั่งทำการ์ดแต่งงานและของชำร่วยจากการคำนวณจำนวนแขกแบบคร่าวๆ อาจเผื่อไว้แล้วแต่สุดท้ายก็ไม่พอ และถ้าหากไม่อยากเกิดปัญหา ต้องสั่งการ์ดและของชำร่วยซ้ำอีกครั้ง ให้คุณทั้งคู่ช่วยกันลิสต์รายชื่อแขกทั้งหมดออกมา และอย่าลืมตรวจสอบกับผู้ใหญ่ด้วยว่ามีแขกท่านไหนอีกหรือไม่ จะได้ไม่เกิดการตกหล่น และเมื่อได้จำนวนที่แน่นอนแล้วให้สั่งการ์ดและของชำร่วยเผื่อไปอีก 10% ของจำนวนแขกด้วย จำนวนแขกเกินจากที่กำหนด แม้ว่าจะแจกการ์ดแต่งงานไปตามจำนวนที่คุณวางแผนเอาไว้ แต่ก็เป็นไปได้ว่าแขกบางท่านอาจพาครอบครัวหรือเพื่อนมาร่วมแสดงความยินดีด้วย หากไม่อยากให้แขกเสียความรู้สึกที่มาแล้วไม่มีที่นั่งให้ คุณควรสำรองที่นั่งของแขกให้มากกว่ารายชื่อแขกที่กำหนดทั้งพิธีในตอนเช้าและงานเลี้ยงในตอนเย็น อาหารไม่เพียงพอหรือแขกบางท่านทานไม่ได้…

Phuket beach wedding, งานแต่งงานในภูเก็ต, สถานที่จัดงานแต่งในภูเก็ต, การจดทะเบียนสมรส

ข้อดีและข้อเสียของการจดทะเบียนสมรส

การแต่งงานและการจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามประเพณีนั้น เพื่อเป็นการประกาศให้ครอบครัวทั้งสองฝ่ายรวมถึงบุคคลทั่วไปได้รับรู้ ว่าคุณสองคนได้เป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในเรื่องของการแต่งงานที่เกิดขึ้นนั้นทางกฎหมายไม่ได้บังคับเรื่องการจดทะเบียนสมรสหรือไม่จดก็ได้ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของคนทั้งคู่ เนื่องจากในสังคมปัจจุบันคู่รักหลายคนอาจมองว่าการจดทะเบียนสมรสนั้นจะส่งผลถึงข้อผูกพันทางกายและทางกฎหมายหลายอย่าง ดังนั้นคู่รักควรตรวจสอบและพิจารณาข้อดีและข้อเสียของการจดทะเบียนสมรสก่อนลงปลายปากกา ข้อดีของการจดทะเบียนสมรส กรณีมรดก คู่สมรสถือเป็นทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิในทรัพย์มรดกตามมาตรา 1635 ได้รับส่วนแบ่งมรดกในทุกระดับชั้นมรดก แต่ถ้าไม่จดทะเบียนสมรส คู่สมรสจะไม่มีสิทธิอะไรในทรัพย์มรดกของอีกฝ่ายเลย แต่ลูกของคู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีสิทธิได้มรดก ทรัพย์สินเกิดขึ้นหลังจากการสมรส ถือเป็นสินสมรสของสามี ภริยา ดังนั้นทรัพย์สินที่สร้างร่วมกันตลอดชีวิตสมรสก็จะเป็นของทั้งคู่ ถ้าไม่ได้จดทะเบียน ทรัพย์สินที่ร่วมกันทำมาหาได้จะถือเป็นทรัพย์สินร่วม โดยแต่ละฝ่ายจะมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวคนละส่วนเท่าๆกัน การจดทะเบียนสมรสจะทำให้เป็นสามีภริยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย ถ้าฝ่ายใดฝายหนึ่งไปจดทะเบียนสมรสกับคนอื่น ถือเป็นการจดทะเบียนสมรสซ้อน และจะถือเป็นโมฆะ และอีกฝ่ายยังสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากฝ่ายที่มีชู้ได้ การระบุคู่สมรสเป็นผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันชีวิตสามารถทำได้ แม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้ระบุว่าห้ามคนที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นผู้รับประโยชน์ แต่โดยทั่วไปบริษัทประกันชีวิตจะไม่ยอมรับประกันหากผู้รับประโยชน์ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย กรณีสมรส ถ้ามีลูกจะถือว่าเป็นลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายของทั้งสองฝ่าย โดยฝ่ายสามีก็สามารถใช้สิทธิลดหย่อนลูกได้คนละ 30,000 บาทตามกฎหมาย และยังสามารถลดหย่อนภาษีกรณีคู่สมรสไม่มีเงินได้ได้อีกด้วย การจดทะเบียนสมรส หากฝ่ายใดถูกคนอื่นทำให้เสียชีวิต อีกฝ่ายสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากคนที่ทำให้อีกฝ่ายเสียชีวิตได้ กรณีประกันสังคม ถ้าเสียชีวิตและไม่ได้ระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้ ประกันสังคมจะจ่ายเงินให้กับคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรของผู้ประกันตนในจำนวนที่เท่ากันในผลประโยชน์ ดังนี้ ค่าทำศพ 40,000 บาท และเงินสงเคราะห์เพิ่มตามหลักเกณฑ์คือ ถ้าส่งเงินประกันสังคมตั้งแต่ 3 -10 ปี จะได้เงิน 2…

สาระน่ารู้ของ “วันขึ้นปีใหม่ไทย”

ไม่ทันไรก็ผ่านพ้นกันไปอีกปีสำหรับปี 2562 และจะเห็นได้ว่าช่วงนี้มีหลายๆคู่รักในภูเก็ตได้จูงมือเข้าสู่ประตูวิวาห์กันไปหลายคู่ ตลอดจนช่วงขึ้นปีใหม่นี้ ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งฤกษ์งามยามดีที่เหมาะสำหรับใช้ในการจัดงานแต่งงาน ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีหลายคู่บ่าวสาวได้เลือกใช้ช่วงปลายปีและต้นปีในการจัดงานแต่งงาน แต่คุณรู้ไหมว่า “วันปีใหม่” มีความเป็นมาอย่างไร แล้วทำไมจึงถือเป็นฤกษ์ดี วันนี้จึงนำสาระน่ารู้นี้มาฝากกัน! ความหมายของวันขึ้นปีใหม่ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคำว่า “ปี” ไว้ดังนี้ ปี หมายถึง เวลา ชั่วโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครั้งหนึ่งราว 365 วัน เป็นเวลา 12 เดือนตามสุริยคติ ประวัติความเป็นมาวันปีใหม่ไทย ในอดีตวันขึ้นปีใหม่ของไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงมาแล้ว 4 ครั้ง คือ ครั้งแรก ถือเอาวันแรม 1 ค่ำ เดือนอ้าย เป็นวันขึ้นปีใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับคติแห่งพระพุทธศาสนา ที่ถือช่วงเหมันต์หรือหน้าหนาวเป็นการเริ่มต้นปี ซึ่งตรงกับเดือนมกราคม ครั้งที่สอง กำหนดให้วันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ตามคติพราหมณ์ ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์ในเดือนเมษายนนั่นเอง แต่การกำหนดวันขึ้นปีใหม่ใน 2 ครั้งนี้ ถือเอาทางจันทรคติเป็นหลัก ต่อมาได้ถือเอาทางสุริยคติแทน โดย ครั้งที่สาม…