• Home
 • /
 • Blog
 • /
 • ข้อดีและข้อเสียของการจดทะเบียนสมรส
Phuket beach wedding, งานแต่งงานในภูเก็ต, สถานที่จัดงานแต่งในภูเก็ต, การจดทะเบียนสมรส

ข้อดีและข้อเสียของการจดทะเบียนสมรส

การแต่งงานและการจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามประเพณีนั้น เพื่อเป็นการประกาศให้ครอบครัวทั้งสองฝ่ายรวมถึงบุคคลทั่วไปได้รับรู้ ว่าคุณสองคนได้เป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในเรื่องของการแต่งงานที่เกิดขึ้นนั้นทางกฎหมายไม่ได้บังคับเรื่องการจดทะเบียนสมรสหรือไม่จดก็ได้ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของคนทั้งคู่ เนื่องจากในสังคมปัจจุบันคู่รักหลายคนอาจมองว่าการจดทะเบียนสมรสนั้นจะส่งผลถึงข้อผูกพันทางกายและทางกฎหมายหลายอย่าง ดังนั้นคู่รักควรตรวจสอบและพิจารณาข้อดีและข้อเสียของการจดทะเบียนสมรสก่อนลงปลายปากกา


Phuket beach wedding, งานแต่งงานในภูเก็ต, สถานที่จัดงานแต่งในภูเก็ต, การจดทะเบียนสมรส

ข้อดีของการจดทะเบียนสมรส

 • กรณีมรดก คู่สมรสถือเป็นทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิในทรัพย์มรดกตามมาตรา 1635 ได้รับส่วนแบ่งมรดกในทุกระดับชั้นมรดก แต่ถ้าไม่จดทะเบียนสมรส คู่สมรสจะไม่มีสิทธิอะไรในทรัพย์มรดกของอีกฝ่ายเลย แต่ลูกของคู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีสิทธิได้มรดก
 • ทรัพย์สินเกิดขึ้นหลังจากการสมรส ถือเป็นสินสมรสของสามี ภริยา ดังนั้นทรัพย์สินที่สร้างร่วมกันตลอดชีวิตสมรสก็จะเป็นของทั้งคู่

ถ้าไม่ได้จดทะเบียน ทรัพย์สินที่ร่วมกันทำมาหาได้จะถือเป็นทรัพย์สินร่วม โดยแต่ละฝ่ายจะมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวคนละส่วนเท่าๆกัน

 • การจดทะเบียนสมรสจะทำให้เป็นสามีภริยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย ถ้าฝ่ายใดฝายหนึ่งไปจดทะเบียนสมรสกับคนอื่น ถือเป็นการจดทะเบียนสมรสซ้อน และจะถือเป็นโมฆะ และอีกฝ่ายยังสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากฝ่ายที่มีชู้ได้
 • การระบุคู่สมรสเป็นผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันชีวิตสามารถทำได้ แม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้ระบุว่าห้ามคนที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นผู้รับประโยชน์ แต่โดยทั่วไปบริษัทประกันชีวิตจะไม่ยอมรับประกันหากผู้รับประโยชน์ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • กรณีสมรส ถ้ามีลูกจะถือว่าเป็นลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายของทั้งสองฝ่าย โดยฝ่ายสามีก็สามารถใช้สิทธิลดหย่อนลูกได้คนละ 30,000 บาทตามกฎหมาย และยังสามารถลดหย่อนภาษีกรณีคู่สมรสไม่มีเงินได้ได้อีกด้วย
 • การจดทะเบียนสมรส หากฝ่ายใดถูกคนอื่นทำให้เสียชีวิต อีกฝ่ายสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากคนที่ทำให้อีกฝ่ายเสียชีวิตได้
 • กรณีประกันสังคม ถ้าเสียชีวิตและไม่ได้ระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้ ประกันสังคมจะจ่ายเงินให้กับคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรของผู้ประกันตนในจำนวนที่เท่ากันในผลประโยชน์ ดังนี้ ค่าทำศพ 40,000 บาท และเงินสงเคราะห์เพิ่มตามหลักเกณฑ์คือ ถ้าส่งเงินประกันสังคมตั้งแต่ 3 -10 ปี จะได้เงิน 2 เท่าของเงินเดือนเฉลี่ย 12 เดือนสุดท้าย ถ้าส่งเกิน 10 ปี จะได้ 6 เท่าของเงินเดือนเฉลี่ย 12 เดือนสุดท้าย และผลประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ

ข้อเสียของการจดทะเบียนสมรส

 • การจัดการทรัพย์สินจะยุ่งยากเพราะเป็นสินสมรส ดังนั้นจะจัดการทรัพย์สินอย่างไร เช่น จะซื้อ จะขาย จะปล่อยเช่า หรือจะยกหนี้ ฯลฯ ต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่าย
 • ดอกผลจากสินส่วนตัวของเรา รวมถึงเงินเดือนของเรา โบนัสของเรา หลังแต่งงานจะถือเป็นสินสมรสด้วย
 • ถ้าเป็นหนี้ที่มีมาก่อนจดทะเบียนสมรส จะยังคงเป็นหนี้ส่วนตัวของใครของมัน ใครก่อหนี้ไว้คนนั้นต้องรับผิดชอบเอง แต่หากทรัพย์สินส่วนตัวมีไม่พอสำหรับการชดใช้หนี้ เจ้าหนี้ก็จะสามารถมายึดสินสมรสได้ แต่อย่างไรก็ตาม ยึดได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของสินสมรส
 • ถ้าเป็นหนี้หลังจดทะเบียนสมรส กฎหมายให้ชำระหนี้นั้นจากสินสมรสและสินส่วนตัวของทั้งสองฝ่าย นั่นคือ ในการบังคับชำระหนี้ เจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิฟ้องสามีภริยาเพื่อบังคับเอากับสินสมรสและสินส่วนตัวของทั้งสองฝ่ายได้ แม้ว่าคู่สมรสอีกฝ่ายจะมิได้ลงชื่อร่วมในฐานะคู่สัญญาด้วยหรือไม่ก็ตาม

Phuket beach wedding, งานแต่งงานในภูเก็ต, สถานที่จัดงานแต่งในภูเก็ต, การจดทะเบียนสมรส

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก : https://wealthmeup.com/ข้อดี-เสียทะเบียนสมรส/


ทั้งนี้หากคุณกำลังวางแผนเรื่องการแต่งงานทาง Thavorn Hotels & Resort มีสถานที่แนะนำในการจัดงานแต่งงานริมทะเลในภูเก็ต อีกทั้งยังมีแพ็คเกจให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานแบบไทยหรือแบบสากล ที่มาพร้อมกับทีมงานมืออาชีพที่จะรังสรรค์วันสำคัญของคุณให้ออกมาสมบูรณ์แบบ

Leave a Reply